1147Szkolenia - 1175Szkolenia - RODO w placówce medycznej

Ochrona danych osobowych w placówce medycznej

Szkolenie dotyczy jednego z najbardziej aktualnych problemów pracowników systemu ochrony zdrowia.

Dane osobowe gromadzone przez placówki medyczne muszą być przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Bardzo często lekarze mylnie uznają, że są zwolnieni z ochrony danych osobowych. Nie wiedząc, że braki w zabezpieczeniu danych prowadzą do odpowiedzialności karnej. 

Odpowiednia ochrona danych osobowych polega na:

- wdrożeniu odpowiedniej dokumentacji,

- szkoleniu pracowników w zakresie przetwarzania danych,

- dopuszczeniu do przetwarzania danych osób wyłącznie upoważnionych,

- dokonaniu zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazać wiedzę w zakresie:

- definicji ochrony danych osobowych,

- wskazania w jaki sposób placówka medyczna przetwarza dane osobowe,

- definicji zbioru danych osobowych,

- wskazania jakie zbiory danych osobowych posiadają placówki medyczne,

- pokazania podstawowej dokumentacji ochrony danych osobowych,

- przekazania obowiązków kierownictwa,

Naruszenie przepisów, przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych może skutkować nałożeniem na placówkę medyczną kar finansowych oraz sankcji administracyjnych.Przetwarzanie danych osobowych sprzeczne z przepisami powoduje również odpowiedzialność karną pracowników oraz kierownictwa placówki. 

Szkolenie skierowane jest do:

- personelu medycznego,

- menadżerów placówek medycznych,

- pracowników recepcji.

 

Wykładowca: Mgr Maciej Gibiński

 

Program szkolenia 

10.00-11.30 Część I Ochrona danych osobowych - zagadnienia wstępne

RODO czyli ochrona danych osobowych w placówce medycznej

- Podstawy prawne

- Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych,

- Dane osobowe w placówce medycznej,

- Rozróżnienie danych osobowych zwykłych i danych osobowych wrażliwych,

- Przetwarzanie danych osobowych przez placówki medyczne,

- definicja zbiorów danych osobowych,

- Zbiory danych osobowych w placówce medycznej,

- Specyfika zbiorów danych zawierających dane z dokumentacji medycznej,

 

11.30-12.00 Przerwa kawowa

 

12.00-13.30 Część II Przetwarzanie danych osobowych przez placówki medyczne

Cele przetwarzania danych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

- cel przetwarzania wynikający z Art. 6 

- cel przetwarzania wynikający z Art. 9

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pacjentów

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i lekarzy

Zasady przetwarzania danych osobowych 

- Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,

- Należyta realizacja obowiązku informacyjnego oraz obowiązku dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu danych, 

- Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych, 

- Dokumentacja medyczna a przetwarzanie danych osobowych,

- Udostępnianie dokumentacji medycznej, a ochrona danych osobowych,

- Jakie dane możemy przetwarzać w placówce medycznej,

- Czy każdy może mieć dostęp do dokumentacji medycznej,

 

13.30-14.00 Przerwa kawowa

 

14.00-15.30 Część II Obowiązki zabezpieczenia danych – dokumentacja ochrony danych osobowych

- Tworzenie dokumentacji przetwarzanie danych osobowych,

- Upoważnienia w placówce medycznej,

- Powierzenie przetwarzania w placówce medycznej,

- umowy na powierzenie przetwarzania,

- Rejestr Czynności przetwarzania, 

 

15.30-16.00 Przerwa kawowa

 

16.00-17.30 Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO

- Polityka ochrony danych

- Ocena Skutków dla ochrony danych 

- Ocena ryzyka przetwarzania danych

- Audyt Wewnętrzny, 

- Procedura szkolenia pracowników, 

- Kodeks Postępowania

 

17.30-18.00 Egzamin

Po ukończonych warsztatach uczestnik przystępuje do egzaminu.

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w skład których wchodzą:

- skrypt z materiałami pomocnymi do przetwarzania danych osobowych,

- wydruk prezentacji,

- akty prawne,

- Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych),

- materiały do notowania,

 

Informacje dodatkowe

Koszt kursu: 800 zł brutto

Ze względu na komfort uczestników, szkolenie odbywa się w małych grupach, dzięki czemu mogą Państwo przynieść swoje dokumenty ochrony danych osobowych, zadawać pytania, wymieniać spostrzeżenia i uwagi w omawianym temacie.

 

Termin szkolenia:

 

14.09.2018 - Kraków

08.10.2018 - Kraków

09.11.2018 - Kraków 

Zgłoszenie:

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo lub poprzez stronę internetową www.cdpm.pl

Osoba kontaktowa:

Ewelina Migalska

Tel.: 883-925-879

e-mail: kursy@cdpm.pl 

 

 

 

Masz pytanie?

Zapisz się na szkolenie.

Dane do faktury

* - pola wymagane
Kalendarium wydarzeń:

Aktualności

close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności