1147Szkolenia - 1175Szkolenia - Rejestracja doskonała - czyli co każda Rejestratorka powinna wiedzieć z zakresu prawa medycznego

 

Rejestracja doskonała - czyli co każda Rejestratorka powinna wiedzieć z zakresu prawa medycznego

Recepcja placówki medycznej zawsze stanowi jej centralne miejsce. W okolicach rejestracji pacjent spędza większość czasu w placówce medycznej. To w niej pacjent rozpoczyna i kończy swoją wizytę u lekarza. Pracownicy rejestracji medycznej są często uczestnikami kontroli inspekcji sanitarnej czy organu rejestrowego. W takim wypadku muszą wiedzieć w jaki sposób powinni się zachować. Personel recepcji ma dostęp do danych pacjentów, osób upoważnionych oraz często danych personelu udzielającego świadczeń. Kierownictwo placówki powinno więc zadbać o odpowiednią wiedzą w zakresie:

-       praw pacjenta,

-       ochrony danych osobowych,

-       tajemnicy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest do:

- rejestratorek medycznych.

 

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy wykonywać czynności rejestratorki medycznej, oraz w jaki sposób personel rejestracji powinien zadbać o prawa pacjenta, ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową.  

 

Wykładowca: Mgr Maciej Gibiński

 

Program szkolenia

10.00-11.30 Część I Prawa pacjenta w rejestracji medycznej

-       Regulamin Organizacyjny,

-       Zakres udzielanych świadczeń,

-       Cennik,

-       Informacja w sprawie przetwarzania danych,

-       Składanie skarg i wniosków,

-       Respektowanie przez placówkę praw pacjenta,

-       Obowiązki informacyjne podmiotu leczniczego,

-       Legitymowanie pacjenta,

-       Przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny, pacjent dorosły – osoby obecne w procesie rejestracji,

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Część II Dokumentacja medyczna w rejestracji medycznej

-       Zakładanie dokumentacji medycznej,

o   Oznaczenie pacjenta,

o   Oświadczenia pacjenta,

o   Zgoda na leczenie,

-       Podział dokumentacji medycznej,

o   Dokumentacja wewnętrzna,

o   Dokumentacja zewnętrzna, 

-       Udostępnianie dokumentacji medycznej,

o   Podmioty uprawnione do odbioru dokumentacji, 

o   Proces udostępnienia dokumentacji medycznej, 

-       Niszczenie dokumentacji medycznej. 

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.00-15.30 Część III Tajemnica zawodowa i ochrona danych osobowych

-       Zakres tajemnicy zawodowej

-       Termin obowiązywania tajemnicy zawodowej,

-       Ochrona danych osobowych w placówce medycznej,

-       Upoważnienie do przetwarzania danych,

-       Standardy zabezpieczenia danych przez pracowników rejestracji,

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.00 Część IV Kontrola podmiotu leczniczego z punktu widzenia recepcji,

-       Kontrola placówki medycznej prowadzona przez Państwową Inspekcje Sanitarną

-       Osoby upoważnione do udziału w kontroli placówki medycznej,

-       Przebieg kontroli,

-       Uprawnienia kontrolującego,

-       Obowiązki kontrolowanego.

17.00-17.30 Część V

Pytania, dyskusja

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w skład których wchodzą:

- druki dokumentacji medycznej,

- wydruk prezentacji,

- akty prawne,

- Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych),

- materiały do notowania, 

 

Informacje dodatkowe

Koszt kursu: 500 zł 

Ze względu na komfort uczestników, szkolenie odbywa się w małych grupach, dzięki czemu mogą Państwo przynieść druki prowadzonej przez siebie dokumentacji, zadawać pytania, wymieniać spostrzeżenia i uwagi w omawianym temacie.

 

Termin szkolenia:

 

12.11.2018 - Kraków - BRAK WOLNYCH MIEJSC.

 

 

Zgłoszenie:

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo lub poprzez stronę internetową www.cdpm.pl

 

Osoba kontaktowa:

Ewelina Migalska

Tel.: 883 925 879

e-mail: emigalska@cdpm.pl

Masz pytanie?

Zapisz się na szkolenie.

Dane do faktury

* - pola wymagane
Kalendarium wydarzeń:

Aktualności

close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności