1147Szkolenia - 1175Szkolenia - Kontrola Urzędu Wojewódzkiego

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego

Podmioty lecznicze podlegają cyklicznym kontrolom ze strony Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie opracowanego przez pracowników Urzędu planu kontroli, określą jakie placówki będą podlegać nadzorowi ze strony organu rejestrowego. W trakcie kontroli weryfikowane jest funkcjonowanie placówki pod względem zgodności jej prowadzenia z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy prowadzona działalność jest niezgodna ze stanem prawnym, Urząd Wojewódzki wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu zobowiązanie placówki do usunięcia braków w jej funkcjonowaniu. W przypadku niezastosowania się do przedstawionych zaleceń, Urząd Wojewódzki ma prawo wykreślić podmiot leczniczy z Rejestru. Taka sama sankcja może zostać nałożona w przypadku gdy prowadzona kontrola, wykaże rażące naruszenia przepisów prowadzenia podmiotu leczniczego.

W ramach kontroli oceniana jest:

1) Dokumentacja zakładu;

2) Akta osobowe;

3) Dokumentacja medyczna;

4) Stan pomieszczeń i lokali.

Szkolenie skierowane jest do:

- menadżerów placówek medycznych,

- pracowników administracyjnych.

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy prowadzić dokumentację związaną z podmiotem leczniczym i jak przygotować się należycie do kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wykładowca: Mgr Maciej Gibiński

 

Program szkolenia

10.00-12.00 Część I Dokumentacja zakładowa podmiotu leczniczego

-       Regulamin Organizacyjny,

-       Polisa OC,

-       Wymagania odnośnie pomieszczeń,

-       Wymagania odnośnie instalacji,

-       Respektowanie przez placówkę praw pacjenta,

-       Obowiązki informacyjne podmiotu leczniczego,

-       Decyzje, zezwolenia na prowadzenie działalności.

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Część II Dokumentacja medyczna jako element kontroli

-       Prowadzenie dokumentacji medycznej,

o   Dokumentacja wewnętrzna,

o   Dokumentacja zewnętrzna,

o   Oświadczenia pacjenta,

o   Zgoda na leczenie. 

-       Udostępnianie dokumentacji medycznej,

-       Podmioty uprawnione do odbioru dokumentacji, 

-       Proces udostępnienia dokumentacji medycznej, 

-       Niszczenie dokumentacji medycznej. 

14.00-14.30 Przerwa kawowa

14.30-16.00 Część III Akta osobowe jako element kontroli

-       Rodzaje umów o pracę,

-       Zawartość akt osobowych,

-       Odpowiedzialność pracowników i lekarzy w podmiocie leczniczym,

-       Zapisy umów o współpracę z personelem medycznym,

-       Oświadczenia personelu.

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30-17.30 Część IV Kontrola podmiotu leczniczego informacje podstawowe

Kontrola czy nadzór organu rejestrowego?

Zawiadomienie o kontroli,

Przebieg kontroli,

Uprawnienia kontrolującego,

Obowiązki kontrolowanego.

17.30-18.00 Część V

Pytania, dyskusja

Egzamin

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w skład których wchodzą:

- druki dokumentacji medycznej,

- wydruk prezentacji,

- akty prawne,

- Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych),

- materiały do notowania, 

 

Informacje dodatkowe

Koszt kursu: 500 zł 

Ze względu na komfort uczestników, szkolenie odbywa się w małych grupach, dzięki czemu mogą Państwo przynieść druki prowadzonej przez siebie dokumentacji, zadawać pytania, wymieniać spostrzeżenia i uwagi w omawianym temacie.

 

Termin szkolenia:

 

19.11.2018 - Kraków - BRAK WOLNYCH MIEJSC.

 

Zgłoszenie:

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo lub poprzez stronę internetową www.cdpm.pl

Osoba kontaktowa:

Ewelina Migalska

Tel.: 883 925 879

e-mail: emigalska@cdpm.pl

Masz pytanie?

Zapisz się na szkolenie.

Dane do faktury

* - pola wymagane
Kalendarium wydarzeń:

Aktualności

close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności