1132Oferta - 1140Usługi - Wdrożenie ISO 9001 System zarządzania jakością

Wdrożenie ISO 9001 System zarządzania jakością

PN-EN ISO 9001:2009 to system zarządzania jakością w firmie. Normę tę mogą stosować wszystkie placówki medyczne, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należy m.in.:
- opracowanie odpowiedniej dokumentacji wykorzystywanej w placówce,
- wprowadzenie procedur postępowania z odpowiednimi dokumentami,
- prowadzenie nadzoru nad dokumentacją,
- prowadzenie nadzoru nad zapisami,
- zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,
- usystematyzowanie zarządzania zasobami,
- ustanowienie procesów realizacji wyrobu,
- dokonywanie systematycznych pomiarów zadowolenia klienta,
- opracowanie systemu współpracy z dostawcami usług,
- dokonywanie systematycznych pomiarów wyrobów,
- dokonywanie systematycznych pomiarów procesów.

Przebieg wdrażania Systemu

Wdrożenie systemu ISO 9001 przebiega zgodnie z poniższymi etapami:

Etap I - Analiza

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie Systemu w placówce zapoznaje się ze specyfiką Państwa podmiotu sprawdzając w jakim stopniu rozwiązania stosowane przez firmę spełniają wymagania normy ISO 9001 oraz jakie procedury zostały wdrożone w placówce, które są nałożone przez Ustawodawcę.

Etap II - Opracowanie dokumentacji

Polega on na opracowaniu pełnej dokumentacji systemu przypisanej indywidualnie do każdej placówki medycznej. W jej skład wchodzi między innymi:
- Księga jakości,
- Księga procedur systemowych,
- Księga procedur medycznych,
- Księga procedur procesowych,
- Księga formularzy.

Etap III – Wdrożenie opracowanej dokumentacji systemowej

W tym etapie pracownik CPDM razem z Kierownikiem placówki wdraża dokumentację systemową systemu ISO 9001. Ustalane są osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Systemu w placówce.

Etap IV - Szkolenia pracowników

W ramach tego etapu przeprowadzane są szkolenia mające na celu zapoznanie Kierownictwa placówki oraz pracowników z wymaganiami normy ISO 9001. W trakcie szkolenia personel dowiaduje się w jaki sposób należy odpowiednio postępować z odpowiednimi dokumentami, w jaki sposób przeprowadzać audyty wewnętrzne oraz w jaki sposób norma może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Etap V - Audyt wewnętrzny

Jest to ostatni przed Certyfikacją etap wdrażania Systemu, w którym pracownik CDPM wraz z wyznaczonymi przez Kierownika placówki audytorami wewnętrznymi przeprowadza audyt mający na celu sprawdzenie przygotowania placówki do audytu certyfikującego.

Etap VI - Certyfikacja

W tym etapie placówka medyczna poddawana jest Certyfikacji przez firmę zewnętrzną. CDPM pomaga w doborze Jednostki Certyfikującej a jego pracownicy są obecni w trakcie audytu certyfikującego jako głos doradczy.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu ISO 9001
- poprawa funkcjonowania zarządzania w firmie,
- wzrost zaufania pacjentów,
- międzynarodowy Certyfikat jakości ISO 9001 i zwiększenie wartości marki,
- zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności i kompetencji,
- zapewnienie prawidłowego bezpieczeństwa przetwarzanych danych wrażliwych,
- przeszkolenie pracowników i kierownictwa,
- poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- stworzenie procedur postępowania związanych w funkcjonowaniem placówki,
- spełnienie wymagań przepisów prawnych,
- korzyści w kontraktowaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

CDPM wdraża System ISO 9001 w placówkach medycznych poprzez:
- darmowy audyt wstępny,
- darmową wycenę wdrożenia,
- wdrożenie systemu,
- pomoc w uzyskaniu Certyfikacji.

Koszt wdrożenia Systemu ISO 9001 jest zależny od kilku czynników takich jak: ilość osób zatrudnionych, liczba lokalizacji, zakres certyfikowanego systemu, sposób zaawansowania placówki, rodzaje posiadanej dokumentacji, sposób przetwarzania danych osobowych itp. Koszty są ustalane indywidualnie.

Poprawne i odpowiednio przeprowadzone wdrożenie Certyfikatu ISO 9001 może zająć od 3 do 6 miesięcy. Jest on zależny od stopnia zaawansowania Państwa placówki. Krótszy czas jest możliwy po indywidualnym ustaleniu zasad współpracy.

Wdrażanie Systemu 9001 jednocześnie z Systemem 27001.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji może być łatwo zintegrowany z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Struktura obu norm: ISO 9001 i ISO 27001 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia.

 

 

Kalendarium wydarzeń:

Aktualności

close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności