1132Oferta - 1143Ochrona danych osobowych w placówce medycznej - Pełnienie funkcji ABI

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na placówki medyczne obowiązek zabezpieczenia posiadanych przez nie danych. Obowiązek ten ciąży na właścicielach placówki medycznej.

Jednocześnie ustawa umożliwia powołanie w placówce osoby odpowiedzialnej za proces zabezpieczenia danych osobowych.

Ustawa precyzuje również wymagania wobec kandydatów na ABI.

Wymogi formalne dla ABI

Aby zostać administratorem bezpieczeństwa informacji należy spełnić następujące kryteria:

1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

2. nie być karanym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3. mieć odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Powołując Administratora Bezpieczeństwa Informacji, placówka medyczna jest zwolniona z obowiązku rejestracji zbiorów zwykłych danych w GIODO.

Dlaczego warto nam powierzyć Funkcję ABI? 

Pracownicy CDPM posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone uzyskanymi Certyfikatami, aby na jak najwyższym poziomie dostosowywać placówki medyczne do wymogów, które na wszystkie placówki służby zdrowia nakłada ustawodawca. Proponujemy opracowanie wymaganej przepisami ustawy dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

- przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa,
- przygotowywanie dokumentacji ochrony danych osobowych (polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi),
- wdrożenie odpowiednich procedur,
- okresowe szkolenie wszystkich członków organizacji,
- prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- uczestniczenie przy projektach związanych z ochroną danych osobowych,
- sprawowanie nadzoru nad procesem przetwarzania danych osobowych,
- opracowanie dokumentacji wewnętrznej związanej z dostępem do danych osobowych.

 Wybierając pracowników CDPM jako swojego Administratora danych zyskujesz pewność przekazania odpowiedzialności specjalistom zgodnego z prawem przetwarzanie danych osobowych stałego dostępu do specjalistycznej wiedzy redukcję kosztów szkoleń.

 O czym należy informować ABI-ego?

W celu umożliwienia nam prawidłowego wywiązania się z powierzonych obowiązków, jako ABI w Państwa placówce powinniśmy być informowani o wszelkich okolicznościach pozostających w związku z przedmiotem przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności o:

stwierdzonych przypadkach postępowania przez pracowników i współpracowników wbrew przyjętym procedurom bezpieczeństwa określonym w dokumentacji przetwarzania danych osobowych, 

przygotowywanych zmianach w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego,  

planowanych inicjatywach biznesowych lub statutowych w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, 

wszelkich pismach otrzymywanych od GIODO lub innych organów państwowych lub osób fizycznych lub prawnych w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, 

planowanych działaniach marketingowych, konkursach, loteriach, programach lojalnościowych,

planowanym uruchomieniu nowej strony internetowej posiadającej funkcjonalności umożliwiające pozyskiwanie danych osobowych (np. formularz kontaktowy, newsletter, ankieta itp.),

zawieraniu umów, których przedmiot wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np. outsourcing kadrowy, płacowy, IT, BHP, hosting, niszczenie nośników informacji, archiwizacja dokumentacji),

planowanej publikacji wizerunku pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów (np. na stronie internetowej, biuletynie informacyjnym, profilu na portalu społecznościowym),

planowanym zakupie lub dzierżawie lub planach budowy własnej bazy danych,

przekazywania pozostałych informacji niezbędnych do rzetelnego wywiązania się Zleceniobiorcy z powierzonych mu obowiązków.

 

Skorzystaj z usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji przez pracowników CDPM. Usługa dostępna już od 100 zł miesięcznie!

Zapytaj o szczegóły

 

Sprawdź w jaki sposób reforma przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych wpływa na placówki medyczne

Kalendarium wydarzeń:

Aktualności

close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności