1132Oferta - Audyty placówek medycznych

Audyty placówek medycznych

Czym jest audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny jest niezależną czynnością doradczą mającą na celu usprawnienie pracy placówki medycznej. Dzięki audytowi zewnętrznemu możliwe jest uzyskanie rzeczywistego obrazu funkcjonowania placówki. Pomaga on w określeniu w jakim stopniu przestrzegane są przepisy prawne, czy i w jakim stopniu zostały wdrożone obowiązujące procedury oraz w jakim stopniu pracownicy zostali zapoznani i przestrzegają obowiązujących w placówce przepisów.

Jak przebiega audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny podzielony jest na cztery etapy.
 
Etap I
Rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, na którym audytorzy przedstawiają podpisane oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej i zawodowej placówki. Następnie od Kierownika lub osoby przez niego upoważnionej uzyskują upoważnienie pisemne do wglądu w dokumentację zakładu.
 
Etap II
W jego trakcie osoba upoważniona do kontaktu z audytorem prezentuje placówkę oraz dostarcza dokumenty konieczne do przeprowadzenia audytu na prośbę audytora. Audytor sprawdza funkcjonowanie placówki na określonych stanowiskach administracyjnych oraz stopień przestrzegania przepisów przez pracwników. Z dokonywanych czynności auditor sporządza notatki służbowe, które stanowią podstawę do opracowania raportu.
 
Etap III
Kończy przeprowadzenie audytu. Jest nim spotkanie zamykające. Audytor zdaje uzyskane od osoboy upoważnionej dokumenty, potwierdza ich przekazanie a następnie zamyka audyt.
 
Etap IV
Każdy audyt zakończony jest  przesłaniem raportu z pracy audytorów, który wskazuje czy i w jakich obszarach nastąpiła niezgodność z przepisami prawnymi i wewnętrznymi. Stanowi on pomoc w podnoszeniu jakości funkcjonowanie placówki.

Co sprawdza audyt zewnętrzny?

Audyt sprawdza funkcjonowanie placówki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim nastawiony jest analizę posiadanych dokumentów: administracyjnych, pracowniczych, dokumentacji medycznej, rejestrów, procedur, przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.

Ile trwa audyt zewnętrzny?

Czas audytu jest uzależniony od wielkości placówki. Audytor na jego przeprowadzenie przeznacza szacunkowo od 4 – 8 godzin.
 
Czy konieczne jest przygotowanie placówki przed wyznaczonym terminem audytu?
 
Celem audytu jest ocena rzeczywistego stanu funkcjonowania placówki dlatego nie powinno się zatajać przed audytorem żadnej informacji. Pracownicy nie powinni być poinformowani o terminie audytu.

Do kogo kierowany jest audyt zewnętrzny?

Audyt skierowany jest do osób, które dbają o wysoką jakość udzielanych przez siebie świadczeń. Jest przeprowadzany zarówno w praktykach zawodowych jak i podmiotach leczniczych.

Jaki jest koszt audytu zewnętrznego?

Koszt audytu jest uzależniony od wielkości placówki. Za każdym razem ustalany jest on indywidualnie.

                

                


       

Kalendarium wydarzeń:

Aktualności

close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności